Estand Trail Blanch

TrailBlanch  

17/01/09 - Èxit del nostre estand al Trail Blanch de Font-Romeu (França).


Bravo a Alexandra ROUSSET, Fernanda MACIEL i Julia SOUQUE.

Felicitacions a Oscar PEREZ, Antoine GUILLON i Claude ESCOTS.

Pàgina 27 de 27