Xpert Slider

Categories edició 2018

La categoria està calculada al moment de la teva inscripció, depèn del teu any de naixement
(independentment del mes de la cursa):

Categoria Any naixement Edat
Júnior 2000 - 1999 18 - 19
Promesa 1998 - 1996 20 - 22
Sènior 1995 - 1979 23 - 39
Veterà 1 1978 - 1969 40 - 49
Veterà 2 1968 - 1959 50 - 59 
Veterà 3 1958 - 1949 60 - 69
Veterà 4 1948 o abans 70 o +

partners principals

  PARTNERS PRINCIPALS
 
ComuCanillo  ComuEncamp  ComuOrdino  ComuMassana  ComuAndorra  ComuSJL ComuEscaldes 

Patrocinadors

  PATROCINADORS