Xpert Slider

Categories edició 2017

La categoria està calculada al moment de la teva inscripció, depèn del teu any de naixement
(independentment del mes de la cursa):

Categoria Any naixement Edat
Júnior 1999 - 1998 18 - 19
Promesa 1997 - 1995 20 - 22
Sènior 1994 - 1978 23 - 39
Veterà 1 1977 - 1968 40 - 49
Veterà 2 1967 - 1958 50 - 59 
Veterà 3 1957 - 1948 60 - 69
Veterà 4 1947 o abans 70 o +

partners principals

  PARTNERS PRINCIPALS
 
ComuCanillo  ComuEncamp  ComuOrdino  ComuMassana  ComuAndorra  ComuSJL ComuEscaldes 

Patrocinadors

  PATROCINADORS